Siden opdateres for tiden

Vi er ved at være klar til skolefesten for indskolingen og mellemtrinnet torsdag d. 22/3

9. Kl. opfører deres fortolkning af “Midt om natten”

SFO

Nyt fra ledelsen